Alla presentartiklar i bankens sortiment värnar om vårt varumärke, är kvalitetssäkrade och har Handelsbankens korrekta logotyp.
  Artiklar uppdateras kontinuerligt och kan även kontorsanpassas.
  -
  Söker ni en artikel som inte finns i ert sortiment gå in på www.promowebshop.se
  -
  Fler hållbara artiklar hittar ni på www.brandeco.se
  -
  En central inköpskanal för presentartiklar är ett led i bankens CSR-arbete.
  Handelsbanken är ansluten till FN:s Global Compact som befäster bankens uttalade stöd för universella mänskliga rättigheter. Som en konsekvens av det säkerställer vi att de leverantörer banken köper artiklar av har kollektivavtal, att de följer regler gällande arbetsmiljö, har policys mot mutor och bestickning och mot barnarbete.
  SparaSparaSparaSparaSpara
  Tillfälligt slut. Åter i lager vecka 48
  I lager: 126